1% bez tajemnic

Od 2004 roku mamy możliwość decydowania o przeznaczeniu 1% naszego podatku dochodowego od osób fizycznych. Możemy zadecydować o przekazaniu tej części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Istnieje również możliwość wskazania konkretnego celu, w naszym przypadku – osoby będącej podopiecznym OPP. Nadal wielu podatników nie decyduje się na przekazanie się 1% w obawie zwiększonych kosztów lub zmniejszenia ulgi podatkowej. Spróbuję tutaj wyjaśnić, że darowizna 1% w żaden sposób nie wpływa na wysokość należnego podatku oraz na wysokość otrzymanego zwrotu nadwyżki zapłaconego podatku.

My korzystamy z tego rodzaju wsparcia od 2006 roku. Emilia jest podopieczną Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i dzięki temu może korzystać z możliwości przekazania na rzecz jej leczenia i rehabilitacji 1% podatku od ludzi o wielkich sercach. Dzięki tym środkom udało nam się sfinansować zakup wielu niezbędnych do życia i zdrowia Emilii sprzętów oraz godzin rehabilitacji. Bez środków pochodzących z 1% nigdy by nam się to nie udało, gdyż ceny na rynku rehabilitacji są zawrotne i zdecydowanie wykraczają poza możliwości przeciętnego obywatela, zaś wsparcie finansowe państwa zdecydowanie niedostateczne. Niestety wraz z wiekiem coraz trudniej pozyskać środki z 1%. Potrzebujących jest bardzo wielu, a darczyńcy chętniej decydują się na przekazanie tej darowizny na rzecz dzieci małych. A przecież wraz z wiekiem potrzeby niepełnosprawnych nie maleją, a moim zdaniem jest wręcz przeciwnie. Dlatego każdego roku coraz trudniej pozyskać nam środki, które dają nam poczucie bezpieczeństwa i możliwość dalszego rozwoju.

Przekazując 1% podatku nic nie tracisz, możesz tylko zyskać

Wiele osób nadal nie decyduje się na przekazanie 1% podatku na rzecz OPP w obawie, że w ten sposób zapłacą wyższy podatek, lub zwrot nadpłaty zostanie obniżony o wysokość darowizny. Tymczasem 1% to pieniądze należne państwu, które i tak podatnik musi „oddać”. Przekazując 1% podatku dochodowego, nie dysponujemy zatem własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z „uprzejmości” państwa, które pozwala podatnikom samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie jest to więc darowizna, którą wykłada się dobrowolnie z własnej kieszeni.

Co dalej dzieje się z twoimi pieniędzmi?

Pieniądze pochodzące z 1% podatku, a przekazane na rzecz konkretnego podopiecznego Fundacji nigdy nie trafiają bezpośrednio do kieszeni obdarowanego, ale na specjalnie wydzielone i prowadzone przez Fundację subkonto. Podopieczny może ubiegać się o pokrycie kosztów leczenia lub zakupu sprzętu z pieniędzy zgromadzonych na tym subkoncie, ale zawsze taki zwrot musi być należycie udokumentowany, a każdy zakup zweryfikowany przez pracowników Fundacji pod kątem zasadności. Nie ma tu miejsca ani możliwości na jakiekolwiek nadużycia.

Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz OPP nie musicie znać adresu Fundacji, ani numeru konta bankowego. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dostępny jest na stronie: http://bazy.ngo.pl/organizacje-pozytku-publicznego.

Wystarczy, w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT 37) wypełnić część J i K na str. 4 formularza

 

W przypadku przekazania 1% podatku na rzecz Emilii, rubryki te należy wypełnić w następujący sposób:

Dodatkowo, zaznaczając w polu 140 „wyrażam zgodę” Państwa dane zostaną przekazane Fundacji, która potwierdzi wpływ pieniędzy na konto wraz z pisemnym podziękowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *